[SFS] Bolehkah Berbicara Ketika Azan Dan Iqamah

Posted: February 15, 2011 in Fiqh Solat

PENGARANG: Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim.

KITAB: Shahih Fiqh As-Sunnah, jilid 1, halaman 279-280.

 

 

PARA `ulama berbeza pendapat tentang bolehnya muadzin berbicara ketika azan dan iqamah dikumandangkan. Penulis membawakan empat pendapat `ulama dalam masalah ini. Pendapat yang manakah yang lebih mendekati sunnah Rasulullah shallallahu `alaihi wasallam? Apakah dalil yang menjadi pegangan para `ulama dalam masalah ini?

 

 

 


 

Oleh:
Adli Khalim
15 Februari 2011
Jakarta Barat, 10:35

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s