Q&A: `Umar dan `Utsman syahid ke?

Posted: March 18, 2015 in Hadits

SOALAN:
“Diamlah wahai Uhud! Sesungguhnya di atasmu ini ada seorang Nabi, seorang shiddiq, dan dua orang syahid.” Apakah yang dimaksudkan dengan dua orang syahid tersebut?

 

JAWAPAN:
Hadits ini adalah hadits shahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari (3675, 3686, 3699), Abu Dawud (4651), At-Tirmidzi (3697/4030). Hadits ini menceritakan tentang kisah Nabi ﷺ berjalan di atas Bukit Uhud bersama Abu Bakar, `Umar dan `Utsman –radhiyallahu `anhum–. Tiba-tiba Bukit Uhud bergegar, lalu baginda menghentakkan kaki baginda dan mengucapkan lafaz di atas.

 

Sebagaimana yang diketahui, gelaran ash-shiddiq memang cukup sinonim dengan Abu Bakar `Abdullah bin Abu Quhafah. Oleh itu, gelaran syahidan (dua orang syahid) sudah pasti merujuk kepada `Umar Al-Khaththab dan `Utsman bin `Affan.

 

Persoalannya, mengapakah `Umar dan `Utsman digelar sebagai dua orang syahid? Perkara ini dijelaskan oleh Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Tuhfat Al-Ahwadzi, ketika mensyarahkan hadits no. 3697. Menurutnya, syahid yang dimaksudkan dalam hadits ini adalah syahid akhirat (mendapat ganjaran syahid di akhirat), dan katanya lagi telah tsabit bahawa sesiapa yang dibunuh secara zalim adalah syahid.

 

Sebagaimana yang kita ketahui, `Umar radhiyallahu `anhu telah dibunuh oleh Abu Lu’lu’ah Al-Farisi Al-Majusi ketika sedang mengerjakan solat Subuh. Sedangkan `Utsman radhiyallahu `anhu pula telah dibunuh oleh pemberontak pada zamannya.

 

Selain itu, Al-Mubarakfuri juga mengatakan bahawa hadits ini merupakan salah satu mu`jizat Rasulullah ﷺ kerana mampu mengkhabarkan bahawa `Umar dan `Utsman akan meninggal dalam keadaan syahid.

 

Wallahu a`lam.

 

@ Adli Khalim – 18.03.2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s