Review Buku: Keindahan Islam

Posted: October 9, 2018 in Kitab / Buku

 

TAJUK: Keindahan Islam

PENULIS: Para Pensyarah Universiti Islam Madinah

PENTERJEMAH: Dr. Abdul Basit bin Abdul Rahman

TERBITAN: Telaga Biru Sdn Bhd

 

Buku ini (tajuk asal: Maḥāsin al-Islām) merupakan sebuah karya yang dihasilkan oleh beberapa orang pensyarah di Universiti Islam Madinah, yang memfokuskan kepada hikmah-hikmah di sebalik pensyariatan sesuatu hukum dalam Islam. Di alam realiti, keindahan tersebut tidaklah begitu jelas, kerana tidak semua umat Islam benar-benar mengamalkannya. Namun, sekiranya benar-benar diterapkan dalam kehidupan seharian kaum muslimin, tidak mustahil lebih ramai golongan non-muslim akan tertarik dengan din al-Islām.

 

Buku ini dibahagikan kepada 9 bab; iaitu Pendahuluan, `Aqidah, Ibadah, Kekeluargaan, Larangan, Perundangan, Politik, Akhlak, dan Penutup. Secara peribadi, saya suka membaca bab Kekeluargaan (perkahwinan, poligami, talak, warisan, dan sebagainya) kerana penjelasan yang diberikan banyak merungkai pelbagai masalah dan kekeliruan yang timbul dalam masyarakat. Perbahasan tentang talak misalnya -walaupun tidak disukai oleh banyak pihak- merupakan rahmat yang cukup besar bagi sesetengah pasangan, begitu juga kepada anak-anak terutama dari aspek psikologi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s