Archive for the ‘#populartetapitidakshahih’ Category

`Izra'il

Kata Ibn Al-Jauzi dalam kitabnya, Al-Maudhu`at [dalam Kitab (21): Tentang Makanan, Bab (5): Kelebihan Tembikai]: “Tiada satu pun fadhilat tembikai yang shahih, melainkan Rasulullah ﷺ pernah memakannya.”

Ini bererti Rasulullah ﷺ memang pernah makan tembikai, hadits tentang ini shahih. Namun hadits yang menceritakan tentang kelebihan tembikai (contohnya: “Setiap wanita hamil yang makan buah tembikai, maka anaknya akan cantik wajahnya dan baik akhlaknya”), kesemuanya tidak shahih.

Jadi tidak perlulah kita menyebarkan hadits-hadits tentang kelebihan memakan tembikai. Hadits shahih tentang Rasulullah ﷺ pernah memakannya hanyalah bermaksud hukum makan tembikai adalah HARUS. Sesiapa yang ingin memakannya, dibolehkan. Sesiapa yang tidak ingin memakannya, juga dibolehkan.

 

Tembikai

Makanan yang Dilarang Untuk Pengantin

 

Telah tersebar satu hadits palsu yang melarang pengantin wanita daripada 4 jenis makanan; susu, cuka, ketumbar, dan epal masam.

 

 

KRITIKAN DARI SEGI SANAD:

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibn Al-Jauzi dalam Al-Maudhu`at (kitab yang mengumpulkan hadits-hadits maudhu`), dalam bab: “Apa yang dilakukan oleh isteri ketika masuk menemui suaminya.” Kata Ibn Al-Jauzi selepas membawakan hadits ini: “Kata Ibn Hibban: `Abdullah bin Wahab (salah seorang perawi hadits) adalah syaikh dajjal, dia memalsukan hadits.”

 

 

KRITIKAN DARI SEGI MATAN:

Hadits ini juga merendah-rendahkan darjat seorang wanita. Ini sangat bercanggah dengan ruh ajaran Islam yang mengangkat darjat seorang wanita.

 

 

PERINGATAN:

1. Tidak halal bagi sesiapa untuk menyebarkan hadits ini, melainkan untuk diterangkan kepalsuannya kepada orang awam.

2. Ketahuilah, sesiapa yang menyebarkan hadits ini tanpa menerangkan kepalsuannya termasuk dalam ancaman Rasulullah ﷺ: “Dan sesiapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka siapkanlah tempat duduknya dalam neraka.” – Hadits diriwayatkan oleh Al-Bukhari (no. 3461).

3. Bagi sesiapa yang menyaksikan penyebaran hadits ini tanpa penjelasan tentang kepalsuannya, hendaklah menasihati orang yang menyebarkannya. Sabda Rasulullah ﷺ: “Sesiapa yang melihat kemungkaran hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Sekiranya tidak mampu, hendaklah mengubahnya dengan lisannya. Sekiranya tidak mampu, hendaklah mengubahnya dengan qalbunya dan inilah selemah-lemah iman.” – Hadits diriwayatkan oleh Muslim (no. 49).

 

Wallahu a`lam.

 

@ Adli Khalim – 29.03.2015

5 perkara sebelum 5 perkara

Hadits ini diriwayatkan secara mursal oleh:

  • Ibn Al-Mubarak dalam Az-Zuhd (hadits no. 2)
  • An-Nasa’i dalam Sunan Al-Kubra (hadits no. 11832)
  • Ibn Abi Syaibah dalam Al-Mushannaf (hadits no. 35323)
  • Al-Baihaqi dalam Asy-Syu`ab (hadits no. 10250)
  • Al-Baghawi dalam Syarh As-Sunnah (hadits no. 4021)
  • Abu Nu`aim Al-Hilyat (jilid 4, halaman 148)
  • Al-Mizzi dalam At-Tahdzib (jilid 9, halaman 443-444)

 

Hadits ini juga diriwayatkan secara maushul oleh:

  • Al-Hakim dalam Al-Mustadrak (hadits no. 7927); namun sanadnya terputus antara `Abdan (lahir 145H, wafat 221H) dengan `Abdullah bin Sa`id bin Abi Hind (wafat 147H).
  • Ibn Abi Ad-Dunya dalam Al-Qishar Al-Amal (hadits no. 111); namun Al-Baihaqi mengatakan isnadnya salah.

 

Wallahu a`lam.

Hadits Tembakau

1. Hadits asal-usul tembakau daripada kencing Iblis banyak disebarkan, namun ternyata hadits ini PALSU, malah tidak pernah diriwayatkan dalam mana-mana kitab hadits. Sila rujuk: http://www.e-fatwa.gov.my/blog/status-hadis-tentang-merokok.

2. Kita tidak memerlukan hadits rekaan (atau hadits maudhu`) seperti ini untuk mengharamkan rokok. Banyak lagi nash agama yang lain yang boleh digunakan untuk mengeluarkan fatwa haramnya rokok.

3. Menyebarkan hadits ini dengan tujuan untuk berbuat baik tidaklah mengeluarkan kita daripada ancaman menyebarkan hadits palsu, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah ﷺ: « Dan sesiapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka siapkanlah tempat duduknya dalam neraka. » – Hadits diriwayatkan oleh: Al-Bukhari (no. 3461)

4. Sebarkanlah kepalsuan hadits ini, semoga amalan yang kecil ini boleh menyelamatkan orang-orang yang anda kasihi.

Wallahu a`lam.