[SFS] Adakah Musafir Mengerjakan Solat Nafilah (Sunnah) Ketika Safar?

Posted: January 17, 2011 in Fiqh Solat

PENGARANG: Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim.

KITAB: Shahih Fiqh As-Sunnah, jilid 1, halaman 490-491.

 

 

DALAM perbahasan ini [bolehkan orang yang bermusafir mengerjakan solat nafilah – sama ada solat rawatib atau pun solat sunat yang lain], penulis membawakan lima pendapat ‘ulama. Bagaimanakah sikap para ‘ulama ketika berhadapan dengan dalil-dalil yang secara zahirnya seolah-olah bertentangan antara satu sama lain? Pendapat yang manakah lebih mendekati kebenaran?

 

 

Oleh: Adli Khalim [Kota Bharu, 17/01/11, 11:20]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s